Szkolenie sędziów Lubuskiego KS połączone z egzaminami

W niedzielę 4.03 w Wiechlicach odbyło się szkolenie arbitrów Lubuskiego Kolegium Sędziów połączone z egzaminami praktycznymi oraz teoretycznymi.

Testy sprawności fizycznej przeprowadzone zostały na bieżni lekkoatletycznej stadionu w pobliskiej Szprotawie. Następnie sędziowie udali się na egzaminy teoretyczne do Wiechlic, po czym serię wykładów Centralnej Komisji Szkoleniowej PZPN przedstawił gość specjalny kursu - Pan Piotr Tenczyński z Warszawy.

Nie obyło się bez wręczenia pamiątek dla sędziów, którzy w minionej rundzie przeprowadzili swoje zawody jubileuszowe. Statuetki wręczyli - Pan Radosław Pogorzelec Wiceprezes Lubuskiego Związku Piłki Nożnej w Zielonej Górze oraz Jan Suchecki - Przewodniczący Lubuskiego Kolegium Sędziów.

Cieszy zdawalność wśród sędziów, którzy zaprezentowali solidne przygotowanie do zbliżającej się wielkimi krokami rundy wiosennej. Tym samym wszystkim Koleżankom i Kolegom życzymy powodzenia na meczach!

Egzamin poprawkowy / dodatkowy odbędzie się w dniu 25.03 (niedziela) w Sulechowie. W tym dniu przeprowadzony zostanie również egzamin dla kandydatów na sędziów piłki nożnej. Harmonogram opublikowany zostanie w terminie późniejszym na stronie Lubuskiego Kolegium Sędziów.