Zmiana miejsca organizacji Turnieju Finałowego im. Wacława Kuchara

lzpn-logoPrezentujemy treść uchwały nr 60/2013 LZPN dotyczącej zmiany miejsca organizacji Turnieju Finałowego im. Wacława Kuchara.

Uchwała Nr 60/2013
Prezydium Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z 29 maja 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr  45/2013 Zarządu LZPN.

Z przyczyn organizacyjno-technicznych, na podstawie § 32 Statutu Lubuskiego  ZPN w związku z uchwałą Nr 95/2012 Zarządu LZPN postanawia się:
1. Zmienia się treść uchwały  Nr 45/2013 z 18.IV.2013 roku  i przyjmuje, że mecze w ramach Turnieju Finałowego im. Wacława Kuchara odbędą się na obiektach Zielonej Góry i Nowej Soli a nie w Sulechowie jak wcześniej podano.
2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Prezes LZPN
Robert Skowron