Dotacje na nawadnianie boisk piłkarskich

Sejmik Województwa Lubuskiego przyznał 10 dotacji dla gmin z naszego województwa na nawadnianie boisk piłkarskich. Pula konkursu wynosiła 300 tys. zł, ale ze względu na olbrzymie zainteresowanie konkursem, oraz w związku z pisemną prośbą prezesa Lubuskiego Związku Piłki Nożnej Pana Roberta Skowrona, Sejmik zwiększył pulę konkursu do 500 tys. zł. Dziękujemy!