"Sportowe Wakacje+", czyli nowy program Ministerstwa Sportu

Ministerstwo Sportu ogłosiło start kolejnego programu z zakresu upowszechniania sportu wśród Polaków. "Sportowe Wakacje+" mają wspierać organizację zajęć, turniejów, konkursów, eventów i obozów sportowych. W tym roku na "Sportowe Wakacje+" Ministerstwo przeznaczy 10 mln zł. Konkurs jest otwarty i dotyczy zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2020 roku.

Sportowe_Wakacje_POZIOM.jpg 

Jak czytamy na stronie Ministerstwa, założeniem programu jest promocja aktywnego wypoczynku w kraju, udziału w szeroko rozumianej kulturze fizycznej oraz upamiętnienie postaci i wydarzeń, które miały istotne znaczenie w historii Polski. Nowy program jest wynikiem analizy aktualnej sytuacji związanej z utrzymaniem dobrego stanu zdrowia i poziomu aktywności fizycznej mieszkańców Polski, w szczególności w związku z epidemią Covid-19.

Nowy program będzie obejmował:
1. Wspieranie organizacji otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz innych grup społecznych i środowiskowych,
2. Wspieranie organizacji turniejów sportowych,
3. Wspieranie organizacji eventów, konkursów i innych wydarzeń sportowych,
4. Wspieranie organizacji ogólnodostępnych obozów sportowych.

Oferty należy składać do 5 lipca br. Więcej szczegółów znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/sport/konkurs-na-dofinansowanie-w-2020-roku-zadan-z-zakresu-programu-sportowe-wakacje-