Kluby sportowe mogą starać się o 50 tys. zł z Narodowego Instytutu Wolności

5 maja Rada Ministrów przyjęła "Program wsparcia doraźnego organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19". Jego budżet wynosi 10 milionów złotych. O pieniądze mogą starać się między innymi stowarzyszenia oraz kluby sportowe. Instytucją zarządzającą programem, który ma na celu umożliwienie dalszego funkcjonowania organizacji pozarządowych w czasie sytuacji epidemicznej oraz ich wsparcie w przeciwdziałaniu koronawirusowi, jest Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Pieniądze są przeznaczone między innymi dla organizacji pozarządowych (w tym stowarzyszeń i ich związków oraz fundacji), a także klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów Ustawy o Sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku.

Można je przeznaczyć na:

- działania wspierające (uzupełnianie zadań administracji publicznej, których celem jest przeciwdziałanie COVID-19 w społecznościach lokalnych) - priorytet 1,
- bezpieczeństwo organizacji pozarządowej (realizację działań, które musiały zostać wstrzymane przez epidemię; realizację działań, które umożliwią dalsze funkcjonowanie organizacji; zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji powyższych działań; wynajem siedziby lub lokalu do realizacji działań).

Maksymalna kwota dotacji w priorytecie 1 wynosi 50 tys. zł, w priorytecie 2 - 40 tys. zł. Przy aplikowaniu nie jest wymagany wkład własny. Program ma działać w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego oraz 90 dni po jego zakończeniu.

Więcej informacji na stronie internetowej:  https://www.niw.gov.pl/nasze-programy/program-covid-19/