Nowy suplement suplement Narodowego Modelu Gry PZPN - Trening Formacyjny

Polski Związek Piłki Nożnej opublikował kolejny suplement Narodowego Modelu Gry - Trening Formacyjny. "Piłka nożna jest grą zespołową. To z pozoru oczywiste stwierdzenie niesie za sobą ważne podejście do całokształtu procesu szkolenia i gry, rozumiane jako "podejście zespołowe". W świetle najnowszych tendencji szkoleniowych grę należy traktować jako całość, a nie sumę poszczególnych jej elementów" - piszą autorzy najnowszego suplementu Narodowego Modelu Gry, dotyczącego Treningu Formacyjnego. Zapraszamy do lektury wprowadzenia oraz pobrania za darmo całości kolejnej publikacji Polskiego Związku Piłki Nożnej: https://www.laczynaspilka.pl/aktualnosci/premiera-narodowy-model-gry-trening-formacyjny-pobierz-juz-teraz1