Komunikat Lubuskiego Związku Piłki Nożnej

lzpn-logo

W związku z pismem Polskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 31 maja odnośnie postanowień Uchwały nr V/75 z dnia 23 maja 2019 roku i zapisu dot. opłat za uczestnictwo w rozgrywkach, informujemy, że od 30 czerwca 2019 roku kluby województwa lubuskiego uczestniczące w rozgrywkach prowadzonych dotychczas przez OZPN w Gorzowie Wlkp. (wkrótce Wydział Zamiejscowy LZPN) zobowiązane są do uiszczania wszelkich opłat związanych z udziałem w rozgrywkach na rachunek bankowy Lubuskiego ZPN nr 16 1090 1535 0000 0001 4269 3919.

Pozostałe klubu, uczestniczące do tej pory w rozgrywkach prowadzonych przez Wydział Gier Lubuskiego ZPN dokonują wpłat na dotychczasowy rachunek bankowy (nr 74 1090 1535 0000 0000 5301 9188).

Klub, którego zespół uczestniczy w rozgrywkach III ligi prowadzonej w danym sezonie przez inny niż macierzysty Związek, zryczałtowaną opłatę pomniejszoną o składkę członkowską w wysokości 12 zł, przekazuje na rzecz Związku prowadzącego rozgrywki. Składkę członkowską wpłaca na rachunek bankowy Lubuskiego ZPN nr 74 1090 1535 0000 0000 5301 9188.

Uchwały Zarządu LZPN dot. zasad prowadzenia rozgrywek od sezonu 2019/2020 ukażą się na stronie internetowej Związku po podjęciu ich przez Zarząd Lubuskiego ZPN w dniu 17.06.2019r.