Spotkanie Podokręgu Żagań

W piątek, 17 maja Prezes Robert Skowron, Przewodniczący Lubuskiego Kolegium Sędziów Jan Suchecki oraz Przewodniczący Podokręgu Żagań Dariusz Jakubas spotkali się z przedstawicielami klubów Podokręgu Żagań. Głównym celem zebrania była analiza sytuacji klubów z Podokręgu, omówienie problemów oraz prezentacja oferty partnera PZPN i Lubuskiego ZPN Kahlenberg Services, który wraz z PZU SA przygotował specjalny program ubezpieczeń dla klubów piłkarskich i sędziów. Dodatkowo podczas spotkania Prezes Robert Skowron odznaczył zasłużonych działaczy:

Złote Odznaki Honorowe Lubuskiego ZPN:
Michalak Danuta
Sobczyk Artur
Klejszta Ireneusz
Adamowicz Jerzy
Kasprzak Franciszek
Rabski Bogusław
Balak Wiesław
Chruściński Roman

Srebrne Odznaki Honorowe Lubuskiego ZPN:
Fnowak Franciszek
Szymański Marcin
Ochrymczyk Leszek
Czarnogrodzka Jolanta
Janiak Marcin
Młynarski Marcin
Melski Bartłomiej
Turek Jadwiga
Bogiel Sylwester
Morek Paweł
Balak Adam
Garbacz Teodor
Lechowicz Zygmunt

Brązowe Odznaki Honorowe Lubuskiego ZPN:
Nowakowski Grzegorz
Nowak Tomasz
Gut Paweł
Lechowicz Piuotr
Roślen Szczepan
Sobków Szymon