Rozliczanie delegacji sędziowskich przez Biuro Lubuskiego ZPN - trwa nabór do projektu!

lzpn-logo

Lubuski Związek Piłki Nożnej informuje, że kluby piłkarskie z woj. lubuskiego wciąż mogą przystąpić do projektu rozliczania delegacji sędziowskich z tytułu prowadzenia zawodów sportowych za pośrednictwem Biura Lubuskiego Związku Piłki Nożnej.

Uchwała Zarządu Lubuskiego ZPN nr 34/2018 z dnia 07.09.2018 r. (wraz z aneksem 46/2018) zakłada zwolnienie klubów z uciążliwego obowiązku rozliczania delegacji sędziowskich i wysyłania rocznych zeznań podatkowych (PIT).

Warunkiem, skorzystania z nowego sposobu rozliczania delegacji przez klub jest wpłacenie na konto Lubuskiego ZPN należnej kwoty przeznaczonej na pokrycie kosztów sędziów w dwóch ratach:

 - Termin I raty - do 31 marca

 - Termin II raty - do 10 sierpnia

Powyższa kwota będzie obliczana na podstawie obowiązującej tabeli zryczałtowanych ekwiwalentów sędziowskich oraz ilości spotkań do rozegrania w roli gospodarza przez wszystkie zgłoszone do rozgrywek drużyny danego klubu (wiosna / jesień).

Dodatkowo kluby zobowiązane będą do pokrycia kosztów rozliczeń delegacji sędziowskich przez Lubuski ZPN w kwocie 150 zł każdego roku (bez względu na ilość zgłoszonych drużyn).

Warunkiem przystąpienia do nowego systemu rozliczeń jest przesłanie wypełnionej i podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentowania klubu (min. 2 osoby) deklaracji nr 1.