Turniej AP Dziesiątka Gronów

21 października AP Dziesiątka Gronów zorganizowała turniej wewnętrzny dla najmłodszych zawodników klubu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Prezes Lubuskiego Związku Piłki Nożnej Robert Skowron, Dyrektor Biura Andrzej Graczyk oraz Przewodniczący Podokręgu Nowa Sól Dariusz Kawszyn.

Zdjęcia: Tygodnik Krąg