"Ważna Uchwała Zarządu Lubuskiego ZPN - nowe zasady rozliczania delegacji sędziowskich od 1 stycznia 2019!

7 września w Pietrzykowie odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. Na spotkanie zostali zaproszeni doradcy Prezesa Lubuskiego ZPN, Przewodniczący Podokręgów oraz Przewodniczący Wydziałów i Komisji Lubuskiego ZPN. Zarząd przyjął m.in. Uchwałę dot. rozliczania delegacji sędziowskich z tytułu prowadzenia zawodów sportowych za pośrednictwem Biura Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. Dodatkowo Prezes Skowron odznaczył Jacka Jurkowskiego-Maślaka Złotą Odznaką Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. W załączeniu treść Uchwały i zasady rozliczania delegacji.

www 2019