Promocja książki "70 lat Klubu Piłkarskiego Unia Kunice"

29 października w sali widowiskowej Domu Kultury Żary-Kunice odbyło się uroczyste spotkanie z autorem monografii "70 lat Klubu Sportowego Unia Kunice". Lubuski ZPN reprezentowali Honorowy Prezes LZPN Stanisław Fąfera, Dyrektor Biura Andrzej Graczyk oraz Przewodniczący Podokręgu Żary Wiesław Zaleszczak. Przedstawiciele Związku wręczyli autorowi monografii Bogdanowi Klockowskiemu przyznany z tej okazji medal za zasługi dla piłkarstwa lubuskiego.