Kto zalega z opłatami, ten traci

czerwona-kartkaInformuje się kluby zalegające z opłatami na rzecz Lubuskiego ZPN i OZPN Gorzów Wlkp. o podjęciu restrykcji w stosunku do tych klubów.

Działając na podstawie § 37 Statutu Lubuskiego ZPN postanawia:

1.    Wprowadza się w stosunku do klubów zalegających z opłatami regulaminowymi wobec Związku i OZPN zakaz transferów zawodników (pozyskiwanie i zwalnianie) oraz rozpatrywania środków odwoławczych i protestów w/ w klubów.

2.    Odstępstwo od przyjętej zasady w indywidualnych sprawach, może nastąpić jedynie za zgodą Prezesa Lubuskiego ZPN.

3.    Powyższa informacja zawarta jest w Uchwale nr 3/2013 Prezydium Zarządu Lubuskiego ZPN z 21 stycznia 2013 roku.


Prezes Lubuskiego ZPN
                                                                                                    Robert Skowron